Interessante site


www.hunzeenaas.com

 

 

 

 

 

 

 


De inhoud zal regelmatig geactualiseerd worden.
Actuele tekst van de Herinrichtingswet.Stand van zaken van de herinrichting in Blokken 3 en 4.


De herinrichting van de Gronings Drentse Veenkolonien sleept zich nu bijna 35 jaar voort en het einde is nog niet in zicht. Blok 3 (Nieuwediep, Eexterveen, Eexterveensche- en Annerveenschekanaal enz.) bevindt zich al enige tijd in de fase van de Lijst Geldelijke Regelingen.

De blokcommissie bestaande uit alleen maar agrariërs te weten Albert Houwing, Annerveen, H.J. Speelman, Eexterveen en O. Nijboer, Nieuwediep hebben vijf gevallen uitgeselecteerd, waarmee men jurisprudentie probeert op te bouwen om daarna 25 andere gevallen gemakkelijker te kunnen afdoen. Daarvoor zijn reeds rechtszaken gevoerd voor de rechtbank te Assen.

Door fouten en incomplete informatie van de zijde van de Herinrichtingscommissie en het verzet van de "proefkonijnen" hiertegen, ligt er nog steeds geen uitspraak.

Blok 4 van de Herinrichting is in de zomer van 2011 ook de fase van de Geldelijke Regelingen ingegaan en de mensen die in dit blok zitten kunnen nu nog bezwaren indienen bij de commissie.  Dat bezwaar moet tijdig worden ingediend en goed geformuleerd worden en sommige mensen van Blok 3 hebben hier dus al ervaring mee opgedaan. Mochten er mensen van Blok 4 zijn die met de handen in het haar zitten, dan kunnen die zich via deze site melden. Hoe dat georganiseerd moet worden, kan nader worden bekeken.


De Herinrichting van de Veenkolonien levert de in deze blokken wonende boeren heel veel voordeel op. Zij krijgen betere percelen enz. en alle ingezetenen, dus ook alle burgers moeten via ruilverkavelingsrente daar 26 jaar lang aan mee betalen.
De burgers daarentegen moeten eigendommen inleveren via onteigening. Soms maar een paar vierkante meter , maar in andere gevallen een paar honderd vierkante meter en ook wonen zij niet meer aan het water, maar kijken zij uit op het water.


Het Kadaster heeft soms grenzen veranderd. Dus stond een heg op de oude scheiding, dan kan in de nieuwe situatie de erfscheiding er een meter of meer vandaan staan. Bij verkoop of onenigheid over erfgrenzen kan dat fikse problemen opleveren. De betrokkenen kunnen bij het Kadaster een tekening kopen om te zien hoe e.e.a. zit. Ook heeft zij een uitgebreid archief van oude veldwerken, die eveneens te koop zijn. Al deze punten zullen verderop worden toegelicht. De bedoeling van deze website is om de Herinrichting in blok 3 en 4 kritisch te volgen, voorlichting te geven en zo mogelijk gedupeerden te helpen. Als u vragen hebt , stel ze kort en bondig.